16 November 2018

Zašto liječnici Specijalne bolnice Akromion govore dijagnozu na glas?
Ako ste se prilikom pregleda u Specijalnoj bolnici Akromion pitali zašto njihovi liječnici govore dijagnozu i anamnezu na glas, odgovor je u našem NEWTON Dictate sustavu.

Continue Reading

18 October 2015

Reference – Zdravstvo
Klinički bolnički centar Zagreb Poliklinika Drinković Poliklinika Sveti Rok Specijalna bolnica Sveta Katarina Klinička bolnica Merkur VamsTec Opća bolnica Pula Opća Sveučilišna bolnica u Pragu Thomayer učilišna bolnica s poliklinikom Sveučilišna bolnica Vinohrady Sveučilišna bolnica Hradec Králové IKEM Institut za kliničku i eksperimentalnu medicinu Centar zdravlja  Prosek Masarykova bolnica u Ústí nad Labem Bolnica Písek Bolnica Strakonice […]

Continue Reading

Reference