Ako ste se prilikom pregleda u Specijalnoj bolnici Akromion pitali zašto njihovi liječnici govore dijagnozu i anamnezu na glas, odgovor je u našem NEWTON Dictate sustavu.

Liječnici Specijalne bolnice Akromion o NEWTON Dictate sustavu

Liječnici Specijalne bolnice Akromion podržavaju inovativne i moderne tehnologije, stoga su iskoristili svoje stručno znanje i dali svoj doprinos u razvoju sustava. Cilj im je, naglašavaju, uvođenjem NEWTON Dictate sustava poboljšati iskustvo korištenja medicinskih usluga. Budući da program značajno ubrzava rad i omogućuje bolju posvećenost liječnika na pregled pacijenata, ističu da vrijeme liječnika nije izgubljeno na administraciju. NEWTON Dictate omogućuje im više pregleda u kraćem roku, čime se povećava dostupnost medicinskih usluga za pacijente.

Stručnjaci Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion pružaju sve medicinske usluge u liječenju bolesti i ozljeda sustava za kretanje. Operativni zahvati uključuju sve od artroskopije do ugradnje umjetnih zglobova, saniranje prijeloma te rekonstruktivne zahvate loše saniranih prijeloma. U Akromionu se ugrađuju proteze svih velikih zglobova, od primarnih do revizijskih, kao i proteza kuka, koljena i ramena. Također, liječenje sportskih ozljeda sustava za kretanje specijalnost je stručnjaka Specijalne bolnice Akromion. Poslije operacije pacijenti imaju mogućnost nastaviti rehabilitaciju u Poliklinici Akromion u Zagrebu ili u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama. Za svakog pacijenta primjenjuje se individualni pristup liječenju. Više infomacija pronađite na: Specijalna bolnica Akromion.