U sklopu aktivnosti vezanih uz Projekt X-2, kojim nastojimo program Newton Dictate učiniti asistivnom tehnologijom dostupnom osobama s invaliditetom, sudjelovali smo u obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom kroz prezentaciju samog programa i demonstraciju njegovih mogućnosti i funkcija.

 

U ponedjeljak, 2. prosinca, NTA tim sudjelovao je na izložbi u sklopu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Dana URIHO-a koji su obilježeni u KD Vatroslav Lisinski. Ondje smo, zajedno s radovima koje su predstavili polaznici kreativnih radionica osoba s invaliditetom, svim zainteresiranima predstavili Newton Dictate kao tehnološko rješenje koje ima tendenciju omogućiti osobama s invaliditetom znatno veću samostalnost pri izradi digitalnih dokumenata, omogućiti sustav obrazovanja dostupnijim i povećati im konkurentnost na tržištu rada. Posjetitelji su imali priliku i sami testirati rad u programu pomoću naših profesionalnih uređaja za diktiranje.

 

Uz to, aktivno smo sudjelovali na Konferenciji „Informiranje, komunikacija i podizanje javne svijesti“ koja se u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, 3. prosinca održala u Kongresnoj dvorani Restorana Kristal, u Karlovcu. Održali smo prezentacijsko izlaganje na temu „Newton Dictate kao asistivna tehnologija“. Riječ je bila o mogućnostima programa kao asistivne tehnologije, principu rada u programu i načinima kako možemo Newton Dictate približiti osobama s invaliditetom te katalizirati njihovu inkluziju. Također, imali smo priliku na praktičan način pokazati rad programa što je imalo vrlo pozitivan odjek među sudionicima konferencije.

NTA tim i dalje predano i angažirano radi na širenju i afirmaciji Projekta X-2 te planiramo daljnje aktivnosti koje će što većem broju osoba s invaliditetom omogućiti da upoznaju program Newton Dictate te ga u budućnosti koriste.