Prepoznavanje govora i primjena tehnologija kojima se pomoću glasa upravlja pojedinim radnim procesima dragocjen su način za povećanje učinkovitosti i unaprjeđenje uspješnosti tvrtki, organizacija i ustanova svih sektora djelatnosti, uključujući i odvjetništvo.

Umjetna inteligencija promijenila je pristup stvaranja i korištenja informacija. Prepoznavanje govora i razumijevanje jezika pomoću softvera ključni su za budućnost upravljanja informacijama. Tržište glasovne tehnologije brzo se mijenja, kao i primjena istih. Posljednjih nekoliko godina evidentan je trend korištenja glasovnih aplikacija na uređajima poput pametnih telefona i tableta. Glasovne tehnologije proširile su područje primjene, stoga se više ne koriste samo za pretragu informacija, nego i za društvenu i profesionalnu interakciju.

U skladu s tim, prepoznavanje govora prepoznalo se kao nevjerojatno koristan alat za pravne stručnjake, bilo da rade u uredu ili, žargonski rečeno, na terenu. Mogućnost dogovaranja sastanaka, definiranja zadataka i podsjetnika, slanja e-pošte i stvaranja dokumenata glasom omogućuje multitasking i utječe na produktivnost. Stoga, nije iznenađujuće povećanje potražnje za fleksibilnim i dinamičnim proizvodima glasovne tehnologije koje karakterizira jednostavnost upotrebe, a da omogućuju mobilnost i pouzdanost.

Više fleksibilnosti, veća učinkovitost

Diktiranje, kao način rada, nije novost u sektoru odvjetništva. No, daleko više prednosti ostvaruje takozvano digitalno diktiranje od onog klasičnog diktiranja koje zahtjeva kupnju kazeta.

Digitalna tehnologija odvjetnicima daje veću fleksibilnost diktiranja – kada i kome diktirati, što je u vrijeme pandemije koronavirusa od iznimne važnosti obzirom na preporuke o fizičkom distanciranju. Nadalje, tijek misli ostaje zabilježen i moguće ga je naknadno preslušavati, kao i dodavati pojedine dijelove, što je prepoznato kao dodatna prednost naspram klasičnog diktiranja.

Mogućnost naknadne transkripcije

Zahvaljujući prepoznatoj potrebi diktiranja izvan ureda, NEWTON Dictate sustav za pretvaranje govora u tekst omogućuje naknadnu transkripciju. Nakon snimanja zvučnog zapisa, diktafon se spaja na računalo i otvara se zvučni zapis putem NEWTON Dictate sustava, nakon čega kreće automatska transkripcija zvučnog zapisa s iznimno visokom stopom točnosti.

Nakon automatske izrade transkripta, odvjetnik ili drugi službenih pregledavaju transkribirani tekst i unose ispravke ako su potrebne. Moguće su ispravke vlastitih imena, općina i manje poznatih naziva ulica, koje se samostalnim dodavanjem u rječnik u sljedećim diktiranjima automatski prepoznaju i ispravno transkribiraju. U slučaju da službenik-daktilograf nije siguran u točnost transkribiranog zapisa, isti je moguće naknadno preslušati – i to odabirući onaj segment za koji nije siguran, a ne preslušavajući zvučni zapis od početka.

Ušteda resursa i sigurnost digitalnog diktiranja

Osim navedenih prednosti u procesu rada, diktiranje uz pomoć NEWTON Dictate sustava povoljnije je od diktiranja uz pomoć klasičnog diktafona s kazetama. Jednokratno ulaganje u digitalnu opremu dugoročno je isplativije jer za nesmetani rad ne zahtijeva neprestanu kupnju kazeta. Klasično diktiranje na diktafon s kazetama je, usudit ćemo se reći, zastario i nesiguran pristup, uzevši u obzir da se sve teže nabavljaju, lako oštete, a mogu doći i u pogrešne ruke. S druge strane, digitalni transkript NEWTON Dictate pohranjen je lokalno i može mu pristupiti registrirana, ovlaštena osoba.